Fiecare copil in scoala in Bacau

The energy company E.ON has joined the Adopt-a-School initiative by committing to support children at risk for school abandonment in two schools, “Alexandru cel Bun” in Bacau and “Mihail Andrei” School in Buhusi.

With the help of E.ON 50 children will be attending Ovidiu Rom’s Summer School Preparation Program to prepare them for success in school. The summer activities are designed to launch these children into the world of education through imagination, creativity, and critical thinking – compulsory competences for the third millennium.

This is a beginning of a long term public-private partnership designed to raise the rates of literacy and school attainment in areas with high rates of school abandonment.


E.ON România s-a alăturat iniţiativei Adoptă-o-Şcoală pentru a susţine copiii în situaţii de risc de abandon şcolar din două şcoli din judeţul Bacău, ,,Alexandru cel Bun” din Bacău şi ,,Mihail Andrei” din Buhuşi.

Cu ajutorul E.ON România, 50 de copiii vor participa în programul de vară Ovidiu Rom ce îi va pregăti pentru integrarea cu success în activităţile şcolare. Atelierele de vară urmăresc atragerea acestor copiii în lumea educaţiei prin stimularea imaginaţiei, creativităţii şi gândirii analitice – competenţe necesare succesului în mileniul III.

Acesta este începutul unei parteneriat public – privat pe termen lung, care are ca obiectiv implementarea de soluţii de reducere a decalajului educaţional şi de creştere a frecvenţei şcolare în zonele cu risc ridicat de abandon şcolar.


You must be logged in to post a comment.