Leslie Hawke and Narcisa Cumpana are 2010 National Ambassadors for The European Year for Combating Poverty and Social Protection

Leslie Hawke and Narcisa Cumpana accepted the invitation from the Romanian Ministry of Labor, Family and Social Protection and became National Ambassadors in Romania for the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, proclaimed by the European Parliament.  They join public figures and people who have experienced poverty to help raise visibility and credibility for the Year’s activities and invite others to get involved.

Almost 80 million Europeans live at risk of poverty, which means they face insecurity, and go without what most people often take for granted. Living in poverty may result in a variety of problems, from not having enough money to spend on food and clothes to suffering poor housing conditions and even homelessness. Poverty also means having to cope with limited lifestyle choices that may lead to social exclusion.

The guiding principle of the 2010 Year is to give voice to the concerns of people who have to live with poverty and social exclusion, and to inspire every European citizen and other stakeholders to engage with these important issues.


Leslie Hawke şi Narcisa Cumpănă au acceptat invitaţia Ministerului Român al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi au devenit în 2010 Ambasadori Naţionali în România ai Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale, instituit de Parlamentul European. Cele două reprezentante Ovidiu Rom se alătura personalităţilor publice şi persoanelor care au fost afectate de sărăcie pentru a spori vizibilitatea şi credibilitatea activităţilor Anului şi de a invita şi alte persoane să se implice.

Aproape 84 de milioane de europeni sunt ameninţaţi de sărăcie, ceea ce înseamnă că aceştia trăiesc într-un climat de nesiguranţă şi nu beneficiază de lucrurile pe care majoritatea oamenilor consideră că e firesc să le aibă. Sărăcia poate cauza o mulţime de probleme, de la lipsa banilor pentru hrană şi îmbrăcăminte, până la condiţii de trai improprii şi chiar lipsa unui adăpost. Sărăcia înseamnă şi un număr redus de opţiuni de stiluri de viaţă, ceea ce poate avea ca rezultat excluziunea socială.

Principiul călăuzitor al Anului 2010 este de a da glas problemelor oamenilor care trăiesc în sărăcie şi excluziune socială şi de a inspira fiecare cetăţean european şi alţi actori să abordeze aceste probleme importante.


You must be logged in to post a comment.